Ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc xuất hiện ở Đông Nam Á (2014)

Ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc đã lây lan sang khu vực biên giới của Đông Nam Á, đe dọa nghiêm trọng nỗ lực toàn cầu trong việc kiểm soá...

Lợi thế khi sử dụng mùng khung thay cho màn (mùng)

Màn vốn dĩ đã có từ lâu đời. Mùng khung ra đời là một thiết kế nhằm thỏa mãn tiện dụng của con người. Trong phạm vi bài viết này MungKhung...